Chính sách bảo mật

SJC Đà Nẵng cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi giao dịch vàng SJC. Dưới đây là chính sách bảo mật của SJC:

Loại thông tin thu thập

Thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số CMND/CCCD, tài khoản ngân hàng.
Thông tin giao dịch: Loại vàng, số lượng, giá trị, thời gian giao dịch.
Thông tin kỹ thuật: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành.

Mục đích sử dụng thông tin

Xử lý giao dịch mua bán vàng.
Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ của SJC.
Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Phân tích thị trường và cải thiện dịch vụ.

Chia sẻ thông tin

SJC chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba trong những trường hợp sau:

Yêu cầu của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Hợp tác với các đối tác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động của SJC.

Bảo mật thông tin

SJC áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Hệ thống an ninh mạng tiên tiến.
Quy trình bảo mật thông tin nghiêm ngặt.
Đào tạo nhân viên về bảo mật thông tin.

Quyền lợi của khách hàng

Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân.
Yêu cầu SJC ngừng sử dụng thông tin cá nhân.
Từ chối nhận thông tin quảng cáo.

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SJC ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 172 Hùng Vương, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3837517 – 0511.3837518 – 0511.3631739

Fax: 0511.3868110

Email: cnsjc@dng.vnn.vn

Website : https://sjcdanang.vn/

Ngoài ra, khách hàng cần lưu ý:

Bảo mật thông tin cá nhân của bản thân.
Không chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba không uy tín.
Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên.
Chính sách bảo mật của SJC Đà Nẵng được xây dựng nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.